Jak zintegrować się z Fakturownia.pl?

Jak zintegrować się z Fakturownia.pl?

Integracja z fakturownia.pl
1. Automatyczne wystawianie faktur

Ta funkcja jest obecna w systemie Caterings od początku jego istnienia. Integracja pozwala na automatyczne wystawianie faktur imiennych lub faktur z danymi na firmę. Klient samodzielnie może w tym przypadku wprowadzić dane firmy, na jaką chce otrzymać fakturę i faktura generuje się na wskazane dane automatycznie. Nie wymaga to żadnej pracy ze strony obsługi klienta.

 


2. Automatyczne wystawianie paragonów

Integracja pozwala na automatyczne generowanie paragonów w systemie "Fakturownia". Paragony mogą być również automatycznie pobrane przez klientów z poziomu panelu klienta. Nabijanie na kasę wymaga jedynie kliknięcia "Drukuj" z poziomu Fakturowni. Można drukować wszystkie naraz lub po kolei (zależy od posiadanej drukarki fiskalnej podłączonej do Fakturowni).

 


3. Przekazywanie danych do wystawienia faktury

Możliwe jest też wyłączenie integracji z Fakturownią. Wtedy klient zaznaczając opcję "Wystaw fakturę na firmę" podaje dane firmy, które trafiają w powiadomieniu mailowym do obsługi klienta, która to ręcznie wystawia fakturę i nabija sprzedaż również "ręcznie".

 


4. Dowolne ustawianie stawek VAT

W Caterings można ustawić dowolną stawkę VAT dla diet, stref dostaw i dodatków.

 


5. Dowolne ustawianie nazw na paragonie lub fakturze
W Caterings można ustawić dowolną nazwę dla zakupionych diet, opłaconych kosztów dostawy, modyfikacji na diecie czy zakupionych dodatków. 

Konfiguracja Caterings z Fakturownia.pl


W konfiguracji marki należy wprowadzić dane z fakturowni:


 

 

a) Host

Jest to pozycja oznaczona 1 w panelu administracyjnym Caterings, pozyskać możemy ją w sposób ukazany na zrzucie.

Jest to sama wartość bez https oraz bez żadnych wartości po pl

 

 

 

 


b) Token 

Jest to pozycja oznaczona 2 w panelu administracyjnym.

Aby uzyskać token należy w prawym górnym rogu użyć przycisku Ustawienia.
Zostanie rozwinięta lista z możliwymi rzeczami do konfiguracji, spośród niej wybieramy
API.

 

Kolejno poniżej API token znajduje się przycisk Zobacz

Otworzy się lista z dostępnymi Tokenami API, jeżeli nie został wygenerowany żaden token należy:

Użyć przycisk znajdujący się po lewej stronie ->
Dodaj nowy Token 


Rodzaj tokenu ->
Token

 

Opis -> można pominąć
Wszystko zapisujemy przyciskiem
Zapisz

Kopiujemy podaną wartość i wpisujemy do Panelu Administracyjnego o numerze

 

 


c) Departament

 

Jest to pozycja oznaczona 3 w panelu administracyjnym.

Aby uzyskać token należy w prawym górnym rogu użyć przycisku Ustawienia.
Zostanie rozwinięta lista z możliwymi rzeczami do konfiguracji, spośród niej wybieramy
Dane firmy
.

 

Mamy utworzoną firmę

W przypadku gdy mamy utworzoną „frmę” i więcej niż jedną utworzoną firmę wybieramy  spośród listy. Np. Department Caterings jak na zrzucie poniżejUżycie przycisku ukazuje nam widok edycji działu, zaś w pasku URL po /departments/ jest ciąg liczbowy, który wskazuje Departament <- pozycja oznaczona 3 w panelu administracyjnym 

 

 

 

Nie mamy utworzonej firmy


Przechodzimy do ->
Dodaj nową firmę (przycisk po lewej stronie)

 

 

 

 

 Użycie przycisku ->  Dodaj firmę ( jako nowy dział)


Uzupełnienie pól danymi Państwa firmy  Następnie przejście do kroku -> Mamy utworzoną firmę