Jak działa rabat za wspólną dostawę?

Jak działa rabat za wspólną dostawę?

Rabat wspólnej dostawy - zasada działania


Rabat ten ma zachęcać klientów do zamawiania większej liczby diet na ten sam dzień i adres. W przypadku zamówienia kilku diet na tę samą datę i ten sam adres klient otrzyma rabat adekwatny do liczby zamówionych toreb - wartość zastosowanego do każdej torby rabatu będzie pochodzić z ustawień rabatu dla danej liczby toreb.
Mechanizm naliczania rabatu 'wspólna dostawa' pilnuje, aby stosowane były naliczenia rabatów, dopłat i zwrotów (w postaci punktów do skarbonki) w przypadku zmian w zamówieniach. Oznacza to, że jeżeli wprowadzone zmiany w zamówieniu powinny spowodować ponowne przeliczenie rabatów, to tak się właśnie stanie, a klient zostanie obciążony lub otrzyma stosowny rabat zależnie od ustawień rabatu i wprowadzonych zmian. W przypadku, gdyby wprowadzone zmiany powodowały powstanie należności wobec klienta, otrzyma on punkty do skarbonki.

Dla przedstawienia tego w jaki sposób wykonują się rozliczenia/ przeliczenia rabatu wspólnej dostawy posłużmy się trzema przykładowymi ustawieniami dla tego rabatu.

Na potrzeby wyjaśnienia zasady i przedstawienia obliczeń, załóżmy że jeden dzień diety kosztuje standardowo 50złCo się stanie gdy:

1.a) klient zamówi dwie diety po pięć dni w jednym zamówieniu:

Jeśli diety obejmują te same dni - dla obu diet zostanie naliczony rabat 1 zł dla każdego dnia.
Czyli jeśli bez rabatu wspólnej dostawy klient zapłaciłby 500 zł, według konfiguracji rabat daje zniżkę 5 zł od każdej diety (1 zł x 5 dni x 2 diety) - czyli klient zapłaci 490 zł.


1.b) klient zamówi trzy diety po pięć dni w jednym zamówieniu:

Jeśli diety obejmują te same dni - dla wszystkich trzech diet zostanie naliczony rabat 2 zł dla każdego dnia.
Czyli jeśli bez rabatu wspólnej dostawy klient zapłaciłby 750 zł, według konfiguracji rabat daje zniżkę 10 zł od każdej diety (2 zł x 5 dni x 3 diety) - czyli klient zapłaci 720 zł.


1.c) klient zamówi cztery diety po pięć dni w jednym zamówieniu:

Jeśli diety obejmują te same dni - dla wszystkich czterech diet zostanie naliczony rabat 3 zł dla każdego dnia
Czyli jeśli bez rabatu wspólnej dostawy klient zapłaciłby 1000 zł, według konfiguracji rabat daje zniżkę 15 zł od każdej diety (3 zł x 5 dni x 4 diety) - czyli klient zapłaci 940 zł.


1.d) klient zamówi pięć lub więcej diet po pięć dni w jednym zamówieniu:

Jeśli diety obejmują te same dni - dla czterech diet z zamówienia zostanie naliczony rabat 3 zł dla każdego dnia, ponieważ maksymalna ustawiona liczba diet, którym przysługuje rabat wynosi 4 diety. Piąta lub kolejna dieta nie będzie rabatowana.
Czyli jeśli bez rabatu wspólnej dostawy klient zapłaciłby 1250 zł lub więcej, według konfiguracji rabat daje zniżkę 15 zł od czterech diet (3 zł x 5 dni x 5 diet) - czyli klient zapłaci 1190 zł lub więcej.


1.e) klient mając dwie diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin, kiedy nie ma dostaw:

W takiej sytuacji klient utraci rabat wspólnej dostawy dla tego dnia w obu dietach - przy przenoszeniu dnia wygeneruje się link do dopłaty 2 zł za utratę rabatu wspólnej dostawy w dwóch dietach (1 zł rabatu x 1 dzień x 2 diety). Czyli klient musi dopłacić kwotę analogiczną rabatowi, który otrzymał za ten dzień w obu dietach, gdyż obie były rabatowane. 


1.f) klient mając trzy diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin, kiedy nie ma dostaw:

W takiej sytuacji klient utraci rabat wspólnej dostawy dla tego dnia w przenoszonej diecie oraz część rabatu w pozostałych dietach - przy przenoszeniu dnia wygeneruje się link do dopłaty 4 zł za utratę rabatu wspólnej dostawy (2 zł rabatu za przenoszony dzień + 2 zł różnicy rabatu z dwóch pozostałych diet). Dla dwóch diet, w których ta dostawa zostaje na obecnym dniu rabat zmienia się na 1 zł zamiast 2 zł, gdyż wszystkie diety były rabatowane z tytułu “Ilość dni- 3”. Dla tego dnia po przenoszeniu rabat jest dla 2 diet. 


1.g) klient mając cztery diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin, kiedy nie ma dostaw:

W takiej sytuacji klient utraci rabat wspólnej dostawy dla tego dnia w przenoszonej diecie oraz część rabatu w pozostałych dietach - przy przenoszeniu dnia wygeneruje się link do dopłaty 6 zł za utratę rabatu wspólnej dostawy (3 zł rabatu za przenoszony dzień + 3 zł różnicy rabatu z trzech pozostałych diet). Dla trzech diet, w których ta dostawa zostaje na obecnym dniu rabat zmienia się na 2 zł zamiast 3 zł, gdyż wszystkie diety były rabatowane z tytułu “Ilość dni- 4”. Dla tego dnia po przenoszeniu rabat jest dla 3 diet. 


1.h) klient mając pięć diet przeniesie dzień z jednej diety na inny termin, kiedy nie ma dostaw:

Sytuacja identyczna do poprzedniej, ponieważ według konfiguracji rabat obejmuje maksymalnie 4 diety.
Przy przenoszeniu dnia wygeneruje się link do dopłaty 6 zł za utratę rabatu wspólnej dostawy (3 zł rabatu za przenoszony dzień + 3 zł różnicy rabatu z trzech pozostałych diet)


1.i) klient mając trzy diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin X, a później kolejny dzień na inny termin Y:

Klient utraci rabat wspólnej dostawy dla obu przenoszonych dni w diecie oraz część rabatu w pozostałych dwóch dietach - przy przenoszeniu pierwszego dnia dnia wygeneruje się link do dopłaty 4 zł za utratę rabatu wspólnej dostawy (2 zł rabatu za przenoszony dzień + 2 zł różnicy rabatu z dwóch pozostałych diet). Przy przenoszeniu kolejnego dnia również wygeneruje się link do dopłaty o tej samej kwocie - 4 zł


1.j) klient mając trzy diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin X, a później kolejny dzień z drugiej diety na ten sam termin X:

Klient utraci rabat wspólnej dostawy dla dnia, z którego przenosi dostawę oraz rabat się również zmniejszy dla tego dnia w pozostałych dwóch dietach - wygeneruje się link do dopłaty 4 zł (2 zł rabatu za przenoszony dzień + 2 zł różnicy rabatu z dwóch pozostałych diet)
Natomiast gdy przeniesie dzień z drugiej diety na ten sam termin, na który już przeniósł dostawę - zadziała rabat wspólnej dostawy dla nowego dnia i klient dostanie punkty do skarbonki jako zwrot za rabat. Jeżeli założymy, że za każde 1 zł różnicy w cenie klient otrzymuje 100 punktów - w tej sytuacji klient otrzyma 200 punktów do skarbonki, ponieważ zadziałał rabat wspólnej dostawy dla dwóch diet (1 zł za dzień diety).

Skonfigurować skarbonkę można w panelu admina: Cenniki → Konfiguracja skarbonki.


1.k) klient mając trzy diety przeniesie dzień z jednej diety na inny termin X a później kolejny dzień z drugiej diety na ten sam termin X i jeszcze jeden dzień z trzeciej diety również na dzień X (Parafrazując: wszystkie trzy dni przeniesie na inny ten sam dzień):

Przy pierwszym przenoszeniu: klient utraci rabat wspólnej dostawy dla dnia, z którego przenosi dostawę oraz rabat się również zmniejszy dla tego dnia w pozostałych dwóch dietach - wygeneruje się link do dopłaty 4 zł (2 zł rabatu za przenoszony dzień + 2 zł różnicy rabatu z dwóch pozostałych diet). Teraz dla tego dnia rabat jest liczony dla dwóch diet.
Przy drugim przenoszeniu: klient całkowicie traci rabat wspólnej dostawy dla tego dnia, ale rabat pojawia się dla terminu X, na który przenosimy dostawy diet - klient nie dopłaca nic, ponieważ pojawiający się rabat jest odpowiedni do utraconego rabatu. 
Przy trzecim przenoszeniu: gdy termin X ma już 3 dostawy - rabatowane tego dnia zostają trzy diety zamiast dwóch, klient otrzymuje 300 punktów jako zwrot za rabat (1 zł rabatu x 3 diety x 100 punktów).


  • Related Articles

  • Jak działa mapowanie posiłków?

   x
  • Jak działa przesyłanie produktów do fakturowni?

   x
  • Z czego wynika opłata przy modyfikacji dni diety

   Z czego może wynikać opłata przy modyfikacji dni diety? Ze zmiany diety, wariantu lub kaloryczności na droższą opcję. Przeniesienie dostawy na droższą strefę. Utrata rabatu za wspólną dostawę przy zmianie terminu dostawy, gdy diety diet przestają się ...
  • Jak zintegrować się z Fakturownia.pl?

   Integracja z fakturownia.pl 1. Automatyczne wystawianie faktur Ta funkcja jest obecna w systemie Caterings od początku jego istnienia. Integracja pozwala na automatyczne wystawianie faktur imiennych lub faktur z danymi na firmę. Klient samodzielnie ...
  • Dostawy

   Cenniki - Dostawy W tej zakładce ustalimy ceny poszczególnym strefom dostawy dostępnym w naszym cateringu. Po wejściu na podstronę widzimy listę dostępnych w naszym cateringu stref, dodanych wcześniej na podstronie Logistyka -> Strefy. Ustalamy cenę ...